Лазер премахване на малки кисти, атероми, липоми

Хирургичният CO2 лазер е много подходящ както за премахване на различни повърхностни кожни образувания, така и на малки по размер кисти, атероми и липоми.

Процедурата се прави с малко количество местна упойка и се премахва и капсулата на образуванието, за да се сведе до минимум рискът от рецидиви. Лазерът намялява кървенето до минимум, а разрезът може да бъде затворен със стрип вместо конци, което спестява последващи манипулации.

За да разберете дали дадена лезия е подходяща за премахване с лазер или изисква хирургична намеса, запазете своя час за консултация при Др Рачева.